محمد ایزانلو در دور تازه‌ی تمرینات آماده سازی به تیم ملی جوانان جودوی کشورمان دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، محمد ایزانلو جودو کار هرمزگانی در دور تازه‌ی تمرینات آماده سازی به تیم ملی جوانان جودوی کشورمان دعوت شد.

وی تنها هرمزگانی دعوت شده به مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی جودوی جوانان ایران است.

به گزارش موج، این اردو با حضور ۳۹ جودوکار روز‌های ششم تا بیستم اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.