سخنگوی آموزش و پرورش مازندران گفت: یک مدرسه ابتدایی صبح امروز در شهرستان محمود آباد در آتش سوخت.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، علیرضا طالبی اظهار داشت: برخی تجهیزات و وسایل دبستان آزادی محمودآباد در آتش سوخت.

وی ادامه داد : در این حادثه برخی از وسایل و تجهیزات دبستان در آتش سوخت و خوشبختانه دانش آموزان در مدرسه حضور نداشتند.

طالبی گفت: علت بروز حادثه در دست بررسی است.