سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز صدور حکم رفع تصرف اراضی ملی درمنطقه حفاظت شده کرکس نطنز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علیرضا غلامی گفت: برای متصرفین اراضی ملی در منطقه حفاظت شده کرکس حکم قضایی  و تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری صادر شد.

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظت شده کرکس متوجه تصرفات عدوانی در اراضی ملی منطقه حفاظت شده کرکس به مساحت تقریبی پانصد متر مربع شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز بیان داشت: دادگاه متصرف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق محکوم کرد.