نخستین اردوی هندبال ساحلی منطقه مرکز کشور 26 تا 30 فروردین در اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، نخستین اردوی هندبال ساحلی کشور منطقه مرکز از 26 تا 30 فروردین در پارک ساحلی ناژوان اصفهان برگزار می شود.

درنخستین اردوی هندبال ساحلی منطقه مرکز کشور میلاد حمیدی فر، مهدی رزاق پور، امیرحسین سالمی، امین کاظمی، رضا حیدری، رسول دهقانی، فرهاد شفیعی، جود صادقی، علی رهنما، مسلم علی زاغی، علی شیرانی، علی خدا رحمی، حسین رحمتی، حامد قدس، جواد طاهری، علی صادقانی همگی از اصفهان و محمد خانی از یزد حضور دارند.

گفتنی است؛ نخستین اردوی هندبال ساحلی کشور منطقه مرکز کشور از 26 تا 30 فروردین در پارک ساحلی ناژوان اصفهان برگزار می شود.