رییس اداره آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان امروز با میانگین شاخص کیفی 59 AQIدر وضعیت سالم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  بابک صادقیان بیان کرد: کیفیت هوای اصفهان در 24 ساعت گذشته منتهی به صبح امروز با میانگین شاخص کیفی 59  AQIدر وضعیت سالم ثبت شده است.

وی افزود: شاخص کیفی هوا در خیابان‌احمد آباد 72، خیابان دانشگاه ۵۳، خیابان پروین 65، خیابان استانداری 64، خیابان دانشگاه 62، چهارباغ خواجو و بزرگراه خرازی با 54 AQI سالم و خیابان رودکی با 43AQI پاک است.