از ابتدای سال 1398 تا پایان 14 فروردین ماه جاری 818 کیلوگرم مواد مخدر در استان یزد کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، از ابتدای سال 1398 تا پایان 14 فروردین ماه جاری در چهار مرحله ایست و بازرسی از خودروهای عبوری 818 کیلوگرم مواد مخدر در استان یزد کشف شده است.

به گفته نیروی انتظامی استان یزد، سه متهم که قصد انتقال مواد مخدر از شرق کشور به تهران و اصفهان را داشتند با 342 کیلوگرم تریاک در  ایست و بازرسی از خودروهای عبوری یزد دستگیر شدند.