مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تعطیلی یک درمانگاه دندانپزشکی متخلف در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غلامرضا صالحی بیان داشت: یک درمانگاه دندانپزشکی در اصفهان با تخلف نداشتن مسوول فنی تعطیل شد.

وی ادامه داد: در پی گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان از فعالیت درمانگاه دندانپزشکی بدون مسئول فنی، پرونده این واحد متخلف به شعبه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی تعزیرات حکومتی ارسال و حکم تعطیلی این درمانگاه دندانپزشکی متخلف صادر شد.