سینما نگار میبد به علت وجود اختلافات تعطیل شده بود که پس از سه ماه واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، سینما نگار میبد به علت وجود اختلافات پیش آمده بین اداره فرهنگ و ارشاد میبد و متولی قبلی سینما به مدت 3 ماه تعطیل شده بود،  پس از سه ماه واگذار شد.

در اولین مزایده صورت گرفته برای واگذاری سینما نگار میبد که در دی ماه 97 برگزار شد این مزایده به دلیل پاره ای از مشکلات حقوقی لغو شد.

بلاخره پس از کش و قوس های فراوان این سینما در مزایده دوم که اسفندماه 97 برگزار شد به منوچهر صفرخانی که به گفته اداره ارشاد میبد از تهیه کنندگان و کارگردانان سینما است به مدت یکسال واگذار شد.