معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان ازافزایش ۶۲درصدی حجم آب سد زاینده رود نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسن ساسانی بیان داشت: در پی بارندگی‌های بهاره اکنون ذخیره کنونی سد زاینده رود 62 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: در پی بارندگی‌های بهاره ذخیره کنونی سد زاینده رود اصفهان به ۳۶۹میلیون مترمکعب رسیده است.

ساسانی حجم ورودی سد را 191مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن را هم 60 مترمکعب بر ثانیه بیان کرد و افزود: آمار تجمعی بارش ها از پاییز تا کنون در چلگرد ایستگاه شاخص زاینده رود هزار و 950میلیمتر گزارش شده  است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گنجایش ظرفیت سد زاینده رود را یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: در پی بارش های بهاری اکنون 25درصد مخزن سدزاینده رود آبگیری شده است.