کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: فریدونشهر با 9 وشش دهم میلی متر باران پر بارش ترین شهرستان استان اصفهان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، فاطمه زهرا سیدان اظهار داشت: شهرستان فریدونشهر با 9 وشش دهم میلی متر باران و 4 سانتی متر برف پر بارش ترین نقطه استان اصفهان اعلام شده است.

وی افزود: در 24 ساعته گذشته داران با 4 و نیم میلی متر ،چادگان 3 و چهار میلی متر و اردستان، میمه و فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با کمتر از یک میلی متر باران پس از فریدونشهرپر بارش ترین مناطق استان گزارش شده است .

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان  گفت: همچنین از امروز بعد ازظهر در شهراصفهان شاهد نزول بارش رحمت الهی هستیم.