جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اشکذر گفت: با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی یکی از سودگران مرگ و توزیع کنندگان اصلی موادمخدر شهرستان اشکذر همراه با دو کیلو تریاک دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مهدی گل محمدی جانشین فرمانده انتظامی شهرستان اشکذر گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان اشکذر با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی یکی از سودگران مرگ و توزیع کنندگان اصلی موادمخدر این شهرستان را همراه با دو کیلو تریاک دستگیر و به دادسرا معرفی کرد.

سرهنگ مهدی گل محمدی گفت: این متهم در امر تهیه و توزیع موادمخدر در شهرستان اشکذر فعالیت داشت که نارضایتی شهروندان را سبب شده بود و به همین منظور دستگیری وی در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

گل محمدی خاطرنشان کرد: متهم با دستور مقام قضایی، روانه زندان شد.