با وجود بارندگی شدید طی 24 ساعت گذشته تا ساعت 10 صبح امروز سه شنبه ششم فروردین در مجموع بارش ها در استان یزد به مقدار مطلوب برای رهایی از خشکسالی نرسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، میزان بارندگی در روستاهای تفت سلطانب سانیج 53 میلی متر، دره زرشک 38 ، بیداخوید 39، سخوید 38، بنادکوک دیزه 31 میلی متر، کهدوئیه و زردین 23 و 24 میلی متر گزارش شده است.

بارندگی در بنادک سادات شهرستان مهریز 55 میلی متر و گل افشان 44 و منشاد 94 میلی متر بوده است.

گفتنی است: میزان بارش در ندوشن شهرستان میبد نیز 11 میلی متر گزارش شده است.

لازم به ذکر است: بارندگی های استان یزد با وجود بارندگی شدید طی 24 ساعت گذشته تا ساعت 10 صبح امروز  سه شنبه ششم فروردین تنها در روستای منشاد شهرستان مهریز 94 میلیمتر بود و همچنان ادامه دارد ولی در مجموع بارش ها در استان یزد به مقدار مطلوب برای رهایی از خشکسالی نرسیده است.