مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تعطیلی مرکز فروش و ساخت عینک طبی غیر استاندارد در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: با اعلام گزارش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از شکایت شهروندان مبنی بر ساخت عینک غیراستاندارد این مرکز فروش و ساخت عینک طبی غیراستاندارد در اصفهان تعطیل شد.

وی افزود: پس از تایید کمیسیون ماده 11دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و احراز تخلف از رییس شعبه حکم بر تعطیلی و توقیف وسایل و ملزومات مورد استفاده واحد به نفع دولت، صادر شد.