٢٧٠نفر از دانشجویان دختر دانشگاه یزد در همایش کویر نوردی کمپ کویر شهر آفتاب شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، همایش کویر نوردی دختران و بانوان دانشگاه یزد با همکاری اداره تربیت‌بدنی دانشگاه یزد با حضور ٥٠نفر از بانوان دانشگاه و ٢٧٠نفر از دانشجویان دختر در کمپ کویر شهر آفتاب برگزار گردید.

کویر نوردی