سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اردستان ازدستگیری 5 متخلف شکار و صید در اردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسین شواخی گفت: 5 متخلف شکار و صید در منطقه شکار ممنوع خارو شهرستان اردستان دستگیرشدند.

وی افزود: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در گشت و کنترل نامحسوس زیستگاه های منطقه شکار ممنوع خارو یک گروه 5 نفره شکارچی غیرمجاز را قبل از اقدام به شکار دستگیر کردند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اردستان گفت: از متخلفین سه قبضه سلاح شکاری قاچاق، یک قبضه سلاح جنگی به همراه سه دستگاه موتورسیکلت که دو دستگاه از آنها اماراتی قاچاق و مقادیری فشنگ، چنددستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.