با حضورمدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان کارگاه خاتم و فیروزه کوبی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای زینبیه با مشارکت بخش غیردولتی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، اصفهان، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در آیین افتتاحیه این کارگاه گفت:در راستای ارائه آموزش های مهارتی با هدف کارآفرینی و توسعه اشتغال پایدار، کارگاه خاتم و فیروزه کوبی با مشارکت بخش غیردولتی در مرکز فنی و حرفه ای زینبیه راه اندازی گردید.

آرش اخوان بیان داشت: ویژگی ها و شاخص های صنایع دستی می تواند پیام رسان فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی کشورمان در سطح جهان باشد.

فنی و حرفه ای زینبیه