مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان،  حمید شهبازی به همراه رییس روابط عمومی شهرداری منطقه 10 اصفهان مصطفی حیدری  با هدف افزایش تعامل رسانه ای بیشتر با اصحاب رسانه از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

شهردار منطقه 10