تیم باشگاه آینده سازان فین کاشان قهرمان مسابقات کاراته جوکای دوی جوانان کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج  اصفهان، تیم آینده سازان فین کاشان درمسابقات یک روزه کاراته جوکای دوی جوانان کشور قهرمان شد.  

در این مسابقات که دیروز در کاشان برگزار شد، تیم باشگاه آینده سازان فین کاشان قهرمان و تیم های آران و بیدگل و آران وبیدگل ب دوم و سوم شدند.

گفتنی است؛ مسابقات یک روزه کاراته سبک جوکای دو با شرکت بیش از 150کاراته کا در قالب 12تیم در کاشان برگزار شد.