تاخیر هشت ساعته پرواز هواپیمای شرکت ایران ایر در مسیر یزد به تهران مردم را سردرگم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، تاخیر هشت ساعته پرواز هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر یزد به تهران مردم را سردرگم کرد.

علت این تاخیر نقص فنی جزیی هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران ایر عنوان شده است.

این برای چندمین بار است که تاخیر هواپیما برای مسافران یزدی درد سر ساز می شود.

فرودگاه یزد، دهمین فرودگاه ایران ازنظر ترافیک هوایی و مسافری است که سالانه حدود 550 هزار نفر از خدمات آن استفاده می‌کنند.