مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان از آغازطرح تشدید بازرسی بر عرضه مواد غذایی در آستانه نوروز 98 دراستان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسین صفاری گفت: در آستانه فرارسیدن نوروز طرح تشدید نظارت بر عرضه مواد غذایی شامل رستوران ها، مراکز اقامتی، سوپر مارکت ها و  شیرینی فروشی ها آغاز شد.

وی بیان داشت: بیش از 60 گروه دو نفره بازرسی در اجرای طرح تشدید بازرسی بر عرضه موادغذایی در استان اصفهان حضور دارند.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: طرح تشدید بازرسی بر مواد غذایی در استان اصفهان تا 15فروردین98 از ساعت 8تا23  ادامه دارد.