طرح ملی محیط یار و مدیریت مصرف آب و انرژی در مدارس شهرستان چادگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، ، طرح ملی محیط یار با هدف توسعه فرهنگ زیست محیطی در ۱۱ مدرسه در شهرستان چادگان اجرا شد.

در طرح ملی محیط یار دانش آموزان به عنوان حافظان محیط زیست از هرگونه آسیب به محیط زیست جلوگیری و مسائل‌آموزشی در زمینه محیط زیست را به دیگران توصیه می کنند.

اصفهان- طرح ملی محیط یار 1