کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای اصفهان با شاخص کیفی 63 در وضعیت سالم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمود مزارع بیان داشت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با میانگین شاخص کیفی ۶۳ در وضعیت سالم ثبت شده است.

وی افزود: شاخص آلاینده‌های موجود در هوا در خیابان‌ احمد آباد ۵۹، خیابان استانداری و چهارباغ خواجو ۵۶، خیابان دانشگاه و خیابان پروین ۶۳، خیابان رودکی ۶۶ و بزرگراه خرازی ۷۹ قرار گرفت.