ناهید پرویزپور در جلسه با مدیرکل زندانهای لرستان، گفت: رفتارهای مجرمانه برخی زنان ناشی از عدم آشنایی آنان با مسائل حقوقی و قضائی است، لذا باید با نگاه حمایتی و نظارتی با آنان برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان در جلسه با مدیرکل زندانهای لرستان، گفت: رفتارهای مجرمانه برخی زنان ناشی از عدم آشنایی آنان با مسائل حقوقی و قضائی است، لذا باید با نگاه حمایتی و نظارتی با آنان برخورد کرد.

ناهید پرویزپور با بیان اینکه کودکان مادران بزه کار بیش از سایر کودکان در معرض آسیب های اجتماعی در لرستان هستند، افزود: بسیاری از رفتارهای مجرمانه و ارتکاب به جرم در زنان ناشی از عدم آشنایی آنان با مسائل قاونی، قضائی و حقوقی است.

آگاهی زنان نسبت به مسائل حقوقی، مانع از ارتکاب جرم می‌شود

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری لرستان، اظهار داشت: اگر زنان نسبت به عواقب قانونی ارتکاب به جرم آگاه شوند بدون شک از آن پرهیز می کنند.

حمایت از زنان بزهکار پس از خروج از زندان لازم و ضروری است

وی با اشاره به اینکه برخورد با زندانیان زن باید از نوع حمایتی و نظارتی باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه سابقه زندان باعث طرد از جامعه می شود اگر حمایت های اجتماعی و مداخلات مددکاری بعد از ترخیص از زندان نباشد این احتمال وجود دارد که دوباره مرتکب جرم شوند.

پرویزپور با تاکید به اینکه آموزش مهارتهای شغلی در حین سپری کردن زمان محکومیت از نکات مهمی است که می تواند به زنان در اشتغال و استقلال مالی و جلوگیری از ارتکاب مجدد به جرم کمک کند، افزود: توجه به برنامه های تفریحی، فرهنگی در مناسبت های مختلف ملی و مذهبی به منظور ایجاد نشاط اجتماعی از آسیب های روحی زندانیان زن پیشگیری خواهد کرد که امیدوارم در برنامه‌های اداره کل زندانهای لرستان لحاظ شود.