مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ازکشف بیش از33 هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان و محکومیت حدود دو میلیارد ریالی این قاچاقچی سوخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: قاچاقچی سوخت در اصفهان به پرداخت بیش از یک میلیارد و 850 میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.

وی افزود:پرونده کشف  33 هزار و 100 لیتر سوخت قاچاق از کامیون اسکانیا در جاده فرودگاه اصفهان به تعزیرات حکومتی اصفهان ارسال شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پس از احراز تخلف قاچاق سوخت، محموله به نفع دولت ضبط و متهم به پرداخت یک میلیارد و 850 میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.