معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 23 دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب در استان اصفهان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسن ساسانی اظهار داشت: 23 دستگاه حفاری و ادوات غیر مجاز چاه آب در استان اصفهان در آذر ماه امسال توقیف و به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی ادامه داد: به دلیل برداشت‌های غیرمجاز، بیشتر دشت‌های اصفهان وضع نامناسبی دارند و با جدیت با حفر کنندگان چاه‌های غیرمجاز برخورد می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان این که در عملیات توقیف دستگاه ها برخی از حفاران اقدمات شرورانه می کنند، گفت: برخی از متخلفان حتی برای جلوگیری از اجرای حکم متوسل به استفاده از سلاح سرد می شوند.