مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با بیان اینکه سد گاوشان، پرآب ‌ترین و بزرگترین سد استان است، یادآور شد: مقدار آب موجود در مخزن این سد 504 میلیون مترمکعب است که 91 درصد حجم کل مخزن آن را شامل می‌ شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ کامران خرم اظهار داشت: سد گاوشان، پرآب ‌ترین و بزرگترین سد استان است. دبی ورودی آب به سد‌های استان در سال آبی گذشته در این مقطع 19 مترمکعب بر ثانیه بود که این مقدار اکنون با بارندگی های موثر پاییز به 118 مترمکعب بر ثانیه رسیده است.

وی میزان آب موجود در مخازن سد‌های استان در سال گذشته در همین مدت را یک میلیارد و 161 میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: این رقم امسال یک میلیارد و 289 میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان با بیان اینکه سد گاوشان، پرآب ‌ترین و بزرگترین سد استان است، یادآور شد: مقدار آب موجود در مخزن این سد 504 میلیون مترمکعب است که 91 درصد حجم کل مخزن آن را شامل می‌ شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 12 سد در استان در حال بهره برداری و 10 سد هم در دست اجراست، تاکید کرد: بطور میانگین 65 درصد حجم مخازن سدهای در دست بهره برداری پر است که این میزان سال گذشته 51 درصد بود.

خرم به میزان بارندگی‌های سال آبی جاری هم اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهر تاکنون متوسط بارندگی در استان 172 میلی متر بوده در حالی که در سال آبی گذشته تا این تاریخ میانگین بارندگی استان معادل 74 میلی متر بوده که در مقایسه با پارسال 133 درصد و نسبت به دراز مدت 56 درصد رشد نشان می دهد.

خرم اضافه کرد: این حجم از بارندگی‌ها به منزله عبور از خشکسالی نیست چرا که خشکسالی در یک سال اتفاق نمی‌افتد که در یک سال پربارش برطرف شود.