استاندار هرمزگان با صدور احکام جداگانه ای بخشدار حرا از توابع شهرستان قشم و سرپرست بخشداری مهران از توابع شهرستان بندرلنگه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، با حکم  «فریدون همتی» استاندار هرمزگان، «احسان نیک بخت» به سمت بخشدار حرا از توابع شهرستان قشم منصوب شد.

همچنین استاندار هرمزگان در حکم دیگری «فاروق رمضانی پاسلار» را به سمت سرپرست بخشداری مهران از توابع شهرستان بندرلنگه منصوب نمود.