درراستای ارتقاء فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی شرکت گاز و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان توافقنامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، این توافق نامه به منظور توسعه و ترویج  فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی با استفاده از ظرفیت ها وتوانمندی های فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش منعقد شد که طی آن آموزش، اطلاع‎رسانی و توسعه فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی در سطح ادارات آموزش و پرورش استان و مدارس استان اصفهان با هدف انتقال آموزش‎های فوق به خانواده‎ها تصویب گردید.

طی این تفاهم نامه، تا پایان سال تحصیلی جاری توافق گردید اداره کل آموزش و پرورش استان نسبت به اعلام تعداد و فهرست اسامی معاونین پرورشی به تفکیک شهرستان‎ها اقدام  نماید، فضای آموزشی مناسب  جهت برگزاری جلسات آموزشی تخصیص دهد و شرکت گاز استان اصفهان نسبت به تأمین استاد، تهیه محتوا و اجرای دوره آموزشی در هر شهرستان اقدام کند.

همچنین مقرر گردید، فهرست اسامی مسئولین خدمات و نمایندگان فنی ادارات آموزش و پرورش استان به منظور حضور در دوره بازآموزی تخصصی ایمنی و مصرف بهینه گاز مدارس توسط اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام گردد.

بازرسی دوره‎ای گاز از مدارس توسط مسئولین خدمات و نمایندگان فنی ادارات آموزش و پرورش استان و رفع اشکالات لوله‎کشی داخلی مدارس توسط اداره کل آموزش و پرورش استان، برنامه‎ریزی در خصوص اطلاع‎رسانی و فرهنگ‎سازی دانش‎آموزان پایه ششم مدارس با همکاری مدیران مدارس و ادارات آموزش و پرورش توسط شرکت گاز استان، ارسال پیام‎های هفتگی ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی از طریق اتوماسیون اداری برای تمامی مدارس استان توسط اداره کل آموزش و پرورش از دیگر مواردی بود که بین این دو سازمان مورد توافق قرار گرفت.

گفتنی است؛  بر اساس توافقنامه همکاری بین شرکت گاز و اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان مقرر شد از طرح‎های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان در زمینه گاز طبیعی توسط شرکت گاز استان، حمایت گردد.