برداشت پنبه از ۳۵۰هکتار از مزارع شهرستان کاشان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجید کافی زاده  بیان داشت: برداشت پنبه از ۳۵۰هکتار از مزارع شهرستان کاشان آغاز شد.

وی پیش بینی کرد: هزار و 100تن وش پنبه از 350هکتار از مزارع برداشت و 50میلیارد ریال عاید 370نفر از کشاورزان این منطقه شود.

کافی زاده با اشاره به اینکه خرید توافقی این محصول تا پایان دی ادامه دارد، افزود: قیمت خرید پنبه به نرخ روز و به صورت توافقی تعیین شده و پنبه کاران برای تحویل محصول خود به کارخانه های پنبه پاک کنی مراجعه کنند.

رییس جهاد کشاورزی کاشان بیان داشت: تعاونی روستایی شهرستان کاشان پارسال هزار تن وش پنبه به ارزش 5میلیارد تومان از کشاورزان خریداری کرد.