سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه گفت: همزمان با دهه وقف دومین وقف جدیددر سال جاری در منطقه جلگه و جرقویه ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج ازاصفهان، حامد جعفرزاده اظهار داشت: همزمان با دهه وقف دومین وقف جدیدی به ارزش 450 میلیون ریال جهت ساخت مسجد در منطقه جلگه و جرقویه ثبت شد.

وی افزود:همزمان با دهه وقف و با اجرای برنامه های ترویجی در منطقه جلگه و جرقویه علی اصغر قدرتی به نمایندگی از مرحومه فاطمه چراغی وقف جدیدی را در منطقه جلگه و جرقویه با هدف برجا گذاشتن باقیات و صالحاتی در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه به ثبت رساند.

سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه گفت: این واقف نیک اندیش با مراجعه به اداره اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه قطعه زمینی را به مساحت 84 متر مربع و ارزشی بالغ بر 450 میلیون ریال را در روستای هلارته وقف کرد.