معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه‌ای استان اصفهان از صدور ۸۰مجوز اضطراری حفر چاه در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسن ساسانی  در جلسه بررسی مشکلات تامین آب در بخش کشاورزی و شرب شهرستان اردستان گفت: در سال آبی گذشته بیش از ۸۰ مجوز اضطراری حفر چاه صادر شده است.

وی افزود: در سال آبی گذشته بیش از 80مجوز اضطراری حفر چاه صادر شد که سه حلقه آن مربوط به شهرستان اردستان بوده است.

حسن ساسانی با بیان اینکه برای مدیریت برداشت منابع آب و جلوگیری از تخلیه آب خوان، نصب کنتورهای هوشمند و کاهش میزان برداشت ها در دستور کار قرار گرفت، افزود: چاه های آب شربی که ظرفیت آب دهی آن کاهش یافته است با اصلاح پروانه، مجوز حفر چاه جدید داده خواهد شد.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان اصفهان گفت: با تعامل سازنده بین آب شهری و جهاد کشاورزی و در نظر گرفتن چاه مناسب با کیفیت خوب برای مرغداری ها و شارژ مازاد مشکل مرغداری ها و باغ ها حل خواهد شد.