سرپرست معاونت میراث فرهنگی از احیای بناهای تاریخی شیلات کیاشهر و تبدیل آن به موزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، ولی جهانی گفت: شیلات بندر کیاشهر با سابقه ای بالغ بر 150 سال و با قرارگیری در موقعیتی مناسب و داشتن بناهای تاریخی ثبت شده، این پتانسیل را دارد که علاوه بر معرفی پیشینه صنعت شیلات و ماهیان خاویاری برای اولین بار در کشور، نسبت به ایجاد قطب گردشگری و افزایش جاذبه های توریستی در این شهر بندری فعالیت نماید.

وی افزود:  از نتایج مثبت آن باروری و شکوفایی فرهنگی در سطح منطقه، جذب گردشگر، رونق اقتصاد محلی، افزایش درآمد زایی و ایجاد بستری مناسب برای محققان و پژوهشگران در زمینه صنعت صیادی، دریانوردی، زندگی آبزیان و بخصوص ماهیان خاوری خواهد بود.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی در ادامه گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت طرح، که می توان آن را پروژه ای در حد ملی تلقی نمود، اداره کل موزه ها با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، سعی بر این دارند تا با همکاری سایر نهادها و ارگانهای مرتبط، علاوه بر شناخت هر چه بیشتر قابلیتهای منطقه، بخصوص تاریخچه بناها، ادوات و تجهیزات باقی مانده از صید ماهی و صیادی، نسبت به ایجاد منطقه گردشگری، علی الخصوص موزه تخصصی تاریخ شیلات شمال ایران و معرفی صنعت دریانوردی، صیادی و ماهیان خاویاری در بندر کیاشهر، اقدام نمایند.

وی خاطر نشان کرد: نظر به اینکه طبق ماده 14 آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی، مصوبه شماره 50446/ت25214ه مورخ 14/12/81 نهادهای عمومی و دولتی مجاز خواهند بود نسبت به تاسیس موزه تخصصی در خصوص موضوع فعالیت خود، تحت نظارت فنی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نمایند و آنجایی که محل مورد نظر جهت اجرای طرح ، تحت مالکیت شرکت مادر تخصصی و زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قراردارد طی رایزنی از سوی سازمان میراث فرهنگی با وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه در دست پیگیری می باشد.