شرکت توزیع برق اهواز طی اطلاعیه از شهروندان اهوازی خواستار شد با توجه به افزایش دمای هوا در این روزها و ناپایداری احتمالی در شبکه برق صرفه جویی در مصرف برق را جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، در  اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق اهواز آمده است: این شرکت با همکاری مجددانه مدیریت بحران استانداری خوزستان تمام تلاش خود را در جبران کمبود برق ناشی از خشکسالی در سازمانها، ادارات، ارگانها، نهادها و موسسات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اعمال نموده است.

این شرکت با اشاره به افزایش دمای هوا در استان طی روزهای آینده، در بخش دیگر اطلاعیه آورده است: از آنجایی که در برخی مناطق شاهد عدم رعایت الگوی مصرف برق توسط شهروندان هستیم که در پی آن بار شبکه بالا رفته و زمینه آسیب به تجهیزات اعم از توزیع و فوق توزیع زمینه فراهم می شود. از همشهریان اهوازی اعم از مشترکین خانگی و تجاری تقاضا داریم موضوع مهم صرفه جویی در مصرف برق را جدی گرفته تا زمینه ناپایداری شبکه برق فراهم نگردد.

همچنین در اطلاعیه این شرکت آمده است: در صورتیکه تکنسین های فنی این شرکت احساس کنند احتمال وقوع حادثه ناشی از بار مصرف بالا و عدم رعایت الگوی مصرف توسط بعضی از مشترکین در برخی مناطق  ممکن است باعث تخریب تجهیزات منصوبه روی شبکه اعم از فشارضعیف، متوسط و قوی شود، با انجام مانورهای عملیاتی  پیش دستانه اقدام به کاهش بار شبکه و خاموشی غیرمترقبه بدون برنامه ریزی قبلی خواهند کرد.