سرپرست تیم پیوند کبد مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) ازپنجمین پیوند موفق کبد سال۱۳۹۷در بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بهنام صانعی گفت: ششصد و چهارمین عمل جراحی پیوند کبد استان اصفهان در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)  استان اصفهان انجام شد.

وی با بیان اینکه بیش از 3هزار نفر در کشور و 70نفر در استان اصفهان نیازمند پیوند کبد هستند افزود: سالانه 5هزار مرگ مغزی در کشور اتفاق می افتد که تنها 800 اهدای عضو صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه زندگی بدون کبد یعنی مرگ گفت: هر دقیقه یک نفر به لیست انتظار پیوند اضافه می شود و در هر دو ساعت یک بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دست می دهد.

سرپرست تیم پیوند کبد مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) با بیان اینکه در گذشته بیماران برای پیوند به استان های تهران و فارس سفر می کردند افزود: استان اصفهان در پیوند کبد توانمند شده و دیگر نیازی به اعزام بیماران به استان های مجاور نیست.