آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته فتونیک دانشگاه اصفهان امروزبا حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، آزمایشگاه تحقیقاتی پیشرفته  فتونیک مجتمع  با اعتبار حدود 60 میلیارد ریال و با حمایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان و پژوهشکده الکترو اپتیک و لیزر صا ایران راه اندازی شده است.

این آزمایشگاه در رشته های فیزیک، مهندسی برق، فتونیک ، مهندسی الکترو اپتیک کاربرد دارد و از دستگاهها و تجهیزات پیشرفته ای برخوردار است.

ازمایشگاه فتونیک دانشگاه اصفهان

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به منظور افتتاح چند طرح دانشگاهی، دیدار با مسئولان استان و دانشگاههای اصفهان و مدیران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان همچنین حضور در مراسم چهلمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی اصفهان نشگاه امروز وارد این شهر شد.