با حضور دانش آموزان چادگانی جلسه آموزشی با موضوع آشنایی با منابع و مصارف آب و لزوم صرفه جویی و حفاظت کمی و کیفی از منابع آبی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حضور نماینده شرکت  آبگستران میهن، کلاس آموزشی با موضوع آشنایی با منابع و مصارف آب و لزوم صرفه جویی و حفاظت کمی و کیفی از منابع آبی، برای دانش آموزان پایه ابتدایی چادگان به همراه توزیع کتاب و بروشور برگزار شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج