صحت خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر استفاده از گوشت سگ در غذاهای عرضه شده در برخی فلافل فروشی های اهواز محرز نیست و موضوع در دست بررسی است.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت خوزستان گفت: صحت خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر استفاده از گوشت سگ در غذاهای عرضه شده در برخی فلافل فروشی های اهواز محرز نیست و موضوع در دست بررسی است.

فرهاد صفدری اظهار کرد: بعد از انتشار این خبر، بازرسان بهداشت غرب اهواز و دامپزشکی از مجموعه فلافل فروشی های مورد ادعا بازدید و از مواد غذایی گوشتی آنها نمونه برداری کردند.

وی افزود: استمرار بازرسی و تشدید نظارت بر فلافل فروشی ها در دستور کار قرار دارد.

صفدری ادامه داد: حوزه دادستانی نیز در تماس مستقیم با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دستور پیگیری موضوع را داده است.

وی خاطرنشان کرد: نمونه برداری ها در آزمایشگاه دامپزشکی بررسی و نتیجه نهایی در اسرع وقت اعلام می شود.

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت خوزستان گفت: عرضه گوشت خام در اختیار دامپزشکی است و مرکز بهداشت خوزستان نیز بر عرضه مواد غذایی خام نظارت می کند و از مراکز عرضه اغذیه به شهروندان، بازدیدهای مستمری انجام می دهد.

در روزهای اخیر شایعه ای در فضای مجازی منتشر شده و ادعا شده بود در برخی فلافل فروشی های منطقه خاصی از اهواز از گوشت سگ استفاده می شود این درحالی است که اساسا گوشت از مواد اولیه فلافل نیست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج