سریال چرنوبیل، در آوریل 1986، انفجار در نیروگاه هسته ای چرنوبیل در اتحادیه جمهوری سوسیالیستی شوروی، یکی از بدترین فاجعه های بشری در طول تاریخ جهان می شود.

دانلود زیرنویس سریال چرنوبیل Chernobyl قسمت یک فصل یک (اینجا1) (اینجا2)

دانلود زیرنویس سریال چرنوبیل Chernobyl قسمت دوم فصل یک(اینجا1) (اینجا2)

دانلود زیرنویس سریال چرنوبیل Chernobyl قسمت سوم فصل یک(اینجا1) (اینجا2)

دانلود زیرنویس سریال چرنوبیل Chernobyl قسمت چهارم فصل یک(اینجا1) (اینجا2)

دانلود زیرنویس سریال چرنوبیل Chernobyl قسمت پنجم فصل یک(اینجا1) (اینجا2)

دانلود زیرنویس فصل یک سریال چرنوبیل Chernobyl در فایل زیپ(اینجا1) (اینجا2)