موج
کدخبر : ۳۷۳۷۰۶ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-373706

جدول اوقات شرعی تهران در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، جدول اوقات شرعی تهران فروردین سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

روز تاریخ اذان صبح طلوع خورشید اذان ظهر غروب خورشید اذان مغرب
یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴ : ۴۱ : ۵۳ ۰۶ : ۰۷ : ۱۲ ۱۲ : ۱۱ : ۳۷ ۱۸ : ۱۶ : ۳۷ ۱۸ : ۳۳ : ۴۳
دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۴۰ : ۲۲ ۰۷ : ۰۵ : ۴۶ ۱۳ : ۱۱ : ۱۹ ۱۹ : ۱۷ : ۲۷ ۱۹ : ۳۴ : ۳۳
سه شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۳۸ : ۴۹ ۰۷ : ۰۴ : ۲۰ ۱۳ : ۱۱ : ۰۱ ۱۹ : ۱۸ : ۱۷ ۱۹ : ۳۵ : ۲۴
چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۳۷ : ۱۷ ۰۷ : ۰۲ : ۵۴ ۱۳ : ۱۰ : ۴۳ ۱۹ : ۱۹ : ۰۷ ۱۹ : ۳۶ : ۱۴
پنج شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۳۵ : ۴۴ ۰۷ : ۰۱ : ۲۸ ۱۳ : ۱۰ : ۲۵ ۱۹ : ۱۹ : ۵۷ ۱۹ : ۳۷ : ۰۵
جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۳۴ : ۱۰ ۰۷ : ۰۰ : ۰۲ ۱۳ : ۱۰ : ۰۷ ۱۹ : ۲۰ : ۴۷ ۱۹ : ۳۷ : ۵۵
شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۳۲ : ۳۶ ۰۶ : ۵۸ : ۳۶ ۱۳ : ۰۹ : ۴۸ ۱۹ : ۲۱ : ۳۶ ۱۹ : ۳۸ : ۴۶
یکشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۳۱ : ۰۲ ۰۶ : ۵۷ : ۱۰ ۱۳ : ۰۹ : ۳۰ ۱۹ : ۲۲ : ۲۶ ۱۹ : ۳۹ : ۳۶
دوشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۲۹ : ۲۷ ۰۶ : ۵۵ : ۴۴ ۱۳ : ۰۹ : ۱۲ ۱۹ : ۲۳ : ۱۵ ۱۹ : ۴۰ : ۲۷
سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۲۷ : ۵۳ ۰۶ : ۵۴ : ۱۸ ۱۳ : ۰۸ : ۵۴ ۱۹ : ۲۴ : ۰۵ ۱۹ : ۴۱ : ۱۷
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۲۶ : ۱۸ ۰۶ : ۵۲ : ۵۳ ۱۳ : ۰۸ : ۳۶ ۱۹ : ۲۴ : ۵۵ ۱۹ : ۴۲ : ۰۸
پنج شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۲۴ : ۴۲ ۰۶ : ۵۱ : ۲۸ ۱۳ : ۰۸ : ۱۸ ۱۹ : ۲۵ : ۴۴ ۱۹ : ۴۲ : ۵۸
جمعه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۲۳ : ۰۷ ۰۶ : ۵۰ : ۰۳ ۱۳ : ۰۸ : ۰۰ ۱۹ : ۲۶ : ۳۳ ۱۹ : ۴۳ : ۴۹
شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۲۱ : ۳۱ ۰۶ : ۴۸ : ۳۸ ۱۳ : ۰۷ : ۴۳ ۱۹ : ۲۷ : ۲۳ ۱۹ : ۴۴ : ۴۰
یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۱۹ : ۵۵ ۰۶ : ۴۷ : ۱۳ ۱۳ : ۰۷ : ۲۵ ۱۹ : ۲۸ : ۱۲ ۱۹ : ۴۵ : ۳۱
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۱۸ : ۲۰ ۰۶ : ۴۵ : ۴۹ ۱۳ : ۰۷ : ۰۸ ۱۹ : ۲۹ : ۰۲ ۱۹ : ۴۶ : ۲۱
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۱۶ : ۴۴ ۰۶ : ۴۴ : ۲۵ ۱۳ : ۰۶ : ۵۱ ۱۹ : ۲۹ : ۵۱ ۱۹ : ۴۷ : ۱۲
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۱۵ : ۰۸ ۰۶ : ۴۳ : ۰۲ ۱۳ : ۰۶ : ۳۴ ۱۹ : ۳۰ : ۴۱ ۱۹ : ۴۸ : ۰۳
پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۱۳ : ۳۲ ۰۶ : ۴۱ : ۳۹ ۱۳ : ۰۶ : ۱۷ ۱۹ : ۳۱ : ۳۰ ۱۹ : ۴۸ : ۵۴
جمعه ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۱۱ : ۵۶ ۰۶ : ۴۰ : ۱۶ ۱۳ : ۰۶ : ۰۰ ۱۹ : ۳۲ : ۲۰ ۱۹ : ۴۹ : ۴۶
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۱۰ : ۲۰ ۰۶ : ۳۸ : ۵۴ ۱۳ : ۰۵ : ۴۴ ۱۹ : ۳۳ : ۰۹ ۱۹ : ۵۰ : ۳۷
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۰۸ : ۴۴ ۰۶ : ۳۷ : ۳۲ ۱۳ : ۰۵ : ۲۸ ۱۹ : ۳۳ : ۵۹ ۱۹ : ۵۱ : ۲۸
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۰۷ : ۰۹ ۰۶ : ۳۶ : ۱۱ ۱۳ : ۰۵ : ۱۲ ۱۹ : ۳۴ : ۴۹ ۱۹ : ۵۲ : ۲۰
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۰۵ : ۳۳ ۰۶ : ۳۴ : ۵۱ ۱۳ : ۰۴ : ۵۷ ۱۹ : ۳۵ : ۳۸ ۱۹ : ۵۳ : ۱۲
چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۰۳ : ۵۸ ۰۶ : ۳۳ : ۳۱ ۱۳ : ۰۴ : ۴۲ ۱۹ : ۳۶ : ۲۸ ۱۹ : ۵۴ : ۰۳
پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۰۲ : ۲۳ ۰۶ : ۳۲ : ۱۱ ۱۳ : ۰۴ : ۲۷ ۱۹ : ۳۷ : ۱۸ ۱۹ : ۵۴ : ۵۵
جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ ۰۵ : ۰۰ : ۴۸ ۰۶ : ۳۰ : ۵۳ ۱۳ : ۰۴ : ۱۳ ۱۹ : ۳۸ : ۰۸ ۱۹ : ۵۵ : ۴۷
شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴ : ۵۹ : ۱۳ ۰۶ : ۲۹ : ۳۵ ۱۳ : ۰۳ : ۵۹ ۱۹ : ۳۸ : ۵۸ ۱۹ : ۵۶ : ۳۹
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴ : ۵۷ : ۳۹ ۰۶ : ۲۸ : ۱۷ ۱۳ : ۰۳ : ۴۵ ۱۹ : ۳۹ : ۴۸ ۱۹ : ۵۷ : ۳۲
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴ : ۵۶ : ۰۵ ۰۶ : ۲۷ : ۰۱ ۱۳ : ۰۳ : ۳۲ ۱۹ : ۴۰ : ۳۸ ۱۹ : ۵۸ : ۲۴
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۰۴ : ۵۴ : ۳۲ ۰۶ : ۲۵ : ۴۵ ۱۳ : ۰۳ : ۱۹ ۱۹ : ۴۱ : ۲۸ ۱۹ : ۵۹ : ۱۶
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آرشیو
  • گزارش
  • یادداشت

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها