جدول اوقات شرعی تهران شهریور سال 98 منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، جدول اوقات شرعی تهران شهریور سال 98 منتشر شد.

روز تاریخ تاریخ قمری اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
جمعه ۱۳۹۸/۶/۱ ۲۱ ذیحجه 04:59 06:29 13:07 19:45 20:03 00:22
شنبه ۱۳۹۸/۶/۲ ۲۲ ذیحجه 05:00 06:30 13:07 19:43 20:02 00:22
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳ ۲۳ ذیحجه 05:01 06:31 13:07 19:42 20:01 00:22
دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۴ ۲۴ ذیحجه 05:03 06:31 13:06 19:41 19:59 00:22
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۵ ۲۵ ذیحجه 05:04 06:32 13:06 19:39 19:58 00:21
چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۶ ۲۶ ذیحجه 05:05 06:33 13:06 19:38 19:57 00:21
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ ۲۷ ذیحجه 05:06 06:34 13:05 19:37 19:55 00:21
جمعه ۱۳۹۸/۶/۸ ۲۸ ذیحجه 05:07 06:35 13:05 19:35 19:54 00:21
شنبه ۱۳۹۸/۶/۹ ۲۹ ذیحجه 05:08 06:35 13:05 19:34 19:52 00:21
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱ محرم 05:09 06:36 13:05 19:33 19:51 00:21
دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۱ ۲ محرم 05:10 06:37 13:04 19:31 19:50 00:20
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۲ ۳ محرم 05:11 06:38 13:04 19:30 19:48 00:20
چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۳ ۴ محرم 05:12 06:38 13:04 19:28 19:47 00:20
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۴ ۵ محرم 05:13 06:39 13:03 19:27 19:45 00:20
جمعه ۱۳۹۸/۶/۱۵ ۶ محرم 05:13 06:40 13:03 19:25 19:44 00:19
شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۶ ۷ محرم 05:14 06:41 13:03 19:24 19:42 00:19
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ ۸ محرم 05:15 06:41 13:02 19:23 19:41 00:19
دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۸ ۹ محرم 05:16 06:42 13:02 19:21 19:39 00:19
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۹ ۱۰ محرم 05:17 06:43 13:02 19:20 19:38 00:18
چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۰ ۱۱ محرم 05:18 06:44 13:01 19:18 19:36 00:18
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۱ ۱۲ محرم 05:19 06:44 13:01 19:17 19:35 00:18
جمعه ۱۳۹۸/۶/۲۲ ۱۳ محرم 05:20 06:45 13:00 19:15 19:33 00:18
شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ ۱۴ محرم 05:21 06:46 13:00 19:14 19:32 00:17
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۴ ۱۵ محرم 05:22 06:47 13:00 19:12 19:31 00:17
دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ ۱۶ محرم 05:23 06:47 12:59 19:11 19:29 00:17
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ ۱۷ محرم 05:24 06:48 12:59 19:09 19:28 00:16
چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ ۱۸ محرم 05:24 06:49 12:59 19:08 19:26 00:16
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ ۱۹ محرم 05:25 06:50 12:58 19:06 19:25 00:16
جمعه ۱۳۹۸/۶/۲۹ ۲۰ محرم 05:26 06:50 12:58 19:05 19:23 00:16
شنبه ۱۳۹۸/۶/۳۰ ۲۱ محرم 05:27 06:51 12:58 19:04 19:22 00:15
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ ۲۲ محرم 04:28 05:52 11:57 18:02 18:20 23:15