ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی در ماه رمضان تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا گویا ،  مدیر روابط عمومی مراکز معاینه فنی تهران با انتشار جدول ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی تهران در ماه رمضان تاکید کرد که ساعت کاری مراکز معاینه فنی در سطح شهر تهران در ماه رمضان تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه هر مرکز بسته به نوع معاینات و پیک کاری، ساعت فعالیت خود را مشخص می کند افزود: از شهروندان درخواست می شود که وضعیت ساعت کاری مراکز را از سایت ستادinspection.tehran.ir کنترل کنند.

ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی تهران