اوقات شرعی به افق تهران یکشنبه 22 اردیبهشت 98 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، اوقات شرعی به افق تهران یکشنبه 22 اردیبهشت 98 اعلام شد.

اذان صبح به افق ساعت 4:23 دقیقه

طلوع آفتاب ساعت 6:02 دقیقه 

اذان صبح ساعت 13:00 دقیقه 

غروب آفتاب ساعت 19:59 دقیقه

اذان مغرب ساعت 20:18 دقیقه 

نیمه شب شرعی ساعت 0:12 بامداد