این افزایش قیمت از صبح امروز برای همه وسایل حمل و نقل عمومی اعمال شده است و به طور مثال کرایه مترو از هزار تومان به 1200 تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس مصوبه شورای شهر تهران و تأییدیه فرمانداری  نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در پایتخت  ۲۰ درصد افزایش یافت.

این افزایش قیمت از صبح امروز برای همه وسایل حمل و نقل عمومی اعمال شده است و به طور مثال کرایه مترو از هزار تومان به 1200 تومان افزایش یافت. 

همچنین نرخ کرایه تاکسی متوسط ۲۰ درصد افزایش یافت.