شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری در فروردین ۱۳۹۸ بیش از ۸۹۰ زمین‌لرزه را ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری   مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در فروردین ۹۸ بیش از ۸۹۰ زلزله را ثبت کردند.

 این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند.

در فروردین امسال تعداد ۱۵ زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ ۱۲/‌۰۱/‌۱۳۹۸‬ با بزرگی ۵.۱ حوالی سومار واقع در استان کرمانشاه ، رخ داده است.

از لحاظ آماری ۸۰۷ زمین‌لرزه‌ دارای بزرگای کوچک‌تر ۳، تعداد ۷۱ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۳و۴ و تعداد ۱۴ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۴ و ۵ و تعداد یک زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۵ و ۶ بوده است.

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در فروردین‌ماه ۱۳۹۸
نقشه مرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در فروردین‌ماه ۱۳۹۸