احمد مسجد جامعی درباره برخورد مشاور معاونت ترافیک با خبرنگار شهری تذکر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، احمد مسجد جامعی با اشاره به اینکه خبری درباره ریزش تونل مترو توسط یکی از خبرنگاران منتشر شد که ظاهرا مشاور ترافیک معاون شورا با لفظ زشتی با ایشان برخورد کرده است.

وی افزود:خبر می توانست به شکل مودبانه تکذیب شود چنین برخوردهایی تاکنون سابقه نداشته است و امیدواریم این رویه اصلاح شود.