محسن حسن خانی با حکم فرمانده ناجا رئیس پلیس آگاهی ناجا شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار حسین اشتری فرمانده ناجا در حکمی سرتیپ دوم پاسدار محسن حسن خانی را به سمت رئیس پلیس آگاهی ناجا منصوب کرد.