رئیس شورای شهر تهران ضمن انتقاد در مورد زمان نطق ها و تذکرات اعضا گفت:بر اساس آیین‌نامه داخلی شورا در هر جلسه سه نفر از اعضای می‌توانند هر کدام به مدت 10 دقیقه نطق کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن هاشمی در جریان یکصد و ششمین جلسه شورای شهر تهران و پس از نطق الهام فخاری رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران نسبت به زمان ارائه شده از سوی فخاری انتقاد کرد و گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی شورا در هر جلسه سه نفر از اعضای شورای شهر تهران می‌توانند هر کدام به مدت 10 دقیقه نطق کنند.

وی افزود: برای اعلام نطق باید 48 ساعت قبل از جلسه شورا این موضوع به هیئت رئیسه شورای شهر تهران اعلام شود متاسفانه شاهد هستیم که این فرآیند از سوی اعضا رعایت نمی‌شود و شاهد هستیم یک روز قبل به صورت تلفنی این موضوع به بنده اعلام می‌شود و این موضوع برای ما سخت و دشوار است.

رئیس شورای شهر تهران همچنین با اشاره به تذکرات اعضای شورای شهر تهران تصریح کرد: ما در آیین‌نامه داخلی شورای شهر تهران چیزی به عنوان تذکر نداریم و طبق ماده 83 آیین نامه داخلی شورای شهر تهران چنانکه یک یا چند نفر به اعضای شورای شهر تهران به عملکرد شهردار و یا شهرداری تهران اعتراض داشته باشند ابتدا باید موارد را به صورت درست و روشن از طریق رئیس شورا اعلام شود و در ادامه در صورتی که این فرآیند ادامه داشت این موضوع به صورت کتبی به شهردار ارائه شود.

هاشمی گفت:‌ بنده ناچارم با توجه به عدم رعایت تذکرات و همچنین زمان نطق به اعضا تذکر بدهم و در جلسات آینده این فرآیند ادامه نخواهد داشت.