رمان رویاهای قطار نوشته دنیس جانسن با ترجمه علی معصومی توسط انتشارات ورا منتشر و راهی بازار نشر شد.