شهردار تهران در واکنش به شکایت ناجا از شهرداری تهران گفت: منظور من از تخلف مالی در شهرداری تهران در جریان انعقاد…

شهردار تهران در ششمین همایش ملی مدیریت هوا:

شهردار تهران گفت: برای اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا در تهران به 5 سال زمان نیاز است.

رییس شورای شهر تهران:

رئیس شورای شهر تهران گفت: هرم سنی جامعه هر روز بالاتر می رود و همین مساله باعث می شود و نیاز به خدمت گذاری تخصصی نیز…

رئیس کمیته ایمنی حمل و نقل شورای شهر تهران:

رئیس کمیته ایمنی حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: زنان شهروندان درجه دو در جامعه نیستند.