موج
کدخبر : ۳۹۷۰۴۵ لینک کوتاه: https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-397045

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: واکسیناسیون اعضای نظام مهندسی استان‌ها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد واکسیناسیون اعضای نظام مهندسی استان‌ها از چند روز گذشته آغاز شده است.

بهمن مومنی مقدم با اشاره به نامه ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان در ۱۴ استان (تهران، البرز، ﺍﯾﻼم، ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮبی، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮبی، خرﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎلی، ﺯﻧﺠﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮچستان، ﻗﺰﻭﯾﻦ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﯿﻼن، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ)، گفت: با دستور وزارت بهداشت، واکسیناسیون مهندسان پرریسک آغاز شده است.

وی توضیح داد: ﭘﯿﮕﯿﺮﯼهای ﻣﮑﺮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ از ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ برای واکسیناسیون مهندسان بالاخره نتیجه داد و این وزارتخانه در تاریخ سه شنبه شانزدهم شهریور ماه در نامه ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان، موافقت خود را با این درخواست اعلام کرده است.
 مومنی مقدم تصریح کرد: برهمین اساس، ﺭوسای ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥها برای ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ خود باید ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ علوم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ خود ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ فرآیند اجرایی مربوطه ﺭﺍ ﺍﺯ طریق این ﻭﺍﺣﺪ هماهنگ نمایند.
وی یادآور شد: باتوجه به اینکه ۱۴ استان، اسامی ﺍﻋﻀﺎ پر ریسک ﻭ کاﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ استان متبوع را برای ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﮐﺮونا به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده بودند، فعلا وزارت بهداشت با این فهرست موافقت کرده و اعضای سازمان نظام مهندسی استان‌های همدان، زنجان، قزوین، اردبیل و گیلان واکسن خود را دریافت کرده‌اند و همچنان مابقی اعضا نیز با دریافت پیامک قادر خواهند بود واکسن خود را در مراکزی که اعلام شده تزریق کنند. 
 
متن کامل نامه مهندس خرم، ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان در ۱۴ استان (البرز، ﺍﯾﻼم، ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮبی، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮبی، خرﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎلی، ﺯﻧﺠﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮچستان، ﻗﺰﻭﯾﻦ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﯿﻼن، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ) به شرح ذیل است:
 
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍما ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﮑﺮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه ٤٠١٠٥/ﺱ ﻥ  ﻣﻮﺭﺥ هفتم تیرماه امسال ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ پیرﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭه ١٥٥٨/٠٠/ﻡ ﻣﻮﺭﺥ ۱۹ تیرماه امسال ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ کاﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﮐﺮﻭنا، ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ناﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه ١١٠٥٧/٣٠٤ﺩ ﻣﻮﺭﺥ ۱۶ شهریور ماه جاری ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩه ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
 
ﺍﺣﻤﺪ ﺧﺮﻡ
ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

مهمترین اخبار

  • گزارش
  • یادداشت

گفتگو

آخرین اخبار گروه

دیگر رسانه ها

`